Friese Stabijkennel van de Voorbaen
Expand search form

Volgend nestje

Het volgende nestje is het derde en laatste nestje van Majka. Nieuws over het komende nest lees je hier.

Majka x Fabe Tys Fan è Grûn Dollers (Max)

Loopsheid: 20 juni 2020

Dekking:  05 juli 2020

Geboren: 01 september 2020

Bregje x Jilles (Tjibbe)

Schatting loopsheid: november 2020

Schatting nest: januari 2021

(kan uitlopen i.v.m. nest Majka)